DIỆN CHẨN HỌC

Nhóm Diện Chẩn AZ-CA xin chân thành cảm tạ Giáo SưTiến Sĩ Bùi Quốc Châu,
Lương Y Trần Dũng Thắng, tác giảHoàng Chu cùng các Học Giả, Tác Giả, Bác sĩ,
Dược sĩ, KỹSư, chủnhân các trang nhà www.cimsi.org.vn,www.ungthu.org,
http://vi.wikipedia.org đã cho chúng tôi “vay mượn” những tưtưởng vĩ đại, cùng
những hình ảnh thật rõ ràng, đểhoàn thành việc biên soạn tập sách này.
Tất cảnhững nghiên cứu, kinh nghiệm lâm sàng, cùng những tưtưởng đầy sáng tạo
và thật tinh tường của quý vị, chỉđược chúng tôi sửdụng cho việc giảng dậy trong
“nội bộ”, chứkhông đem ra in, ấn ”kinh doanh” và phát hành rộng rãi bên ngoài.
Một lần nữa, xin thay mặt tất cảcác học viên nhóm Diện Chẩn AZ-CA xin chân
thành cảm tạ.
T.M. Ngô Hưng Mai

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

8647618
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
1008
4259
101923
131593
8647618