Cận thị

1. Day ấn H.34, 6 và lăn các sinh huyệt quanh mắt.
2. Day ấn H.34, 1, 127 và lăn quanh mắt.
3. Day ấn H.267, 130, 3, 388.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

8651844
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
28
5206
106149
131593
8651844