Cận thị

1. Day ấn H.34, 6 và lăn các sinh huyệt quanh mắt.
2. Day ấn H.34, 1, 127 và lăn quanh mắt.
3. Day ấn H.267, 130, 3, 388.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

7344961
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
1013
5087
81313
95782
7344961