Cận thị

1. Day ấn H.34, 6 và lăn các sinh huyệt quanh mắt.
2. Day ấn H.34, 1, 127 và lăn quanh mắt.
3. Day ấn H.267, 130, 3, 388.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

7530755
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
291
2509
34959
111828
7530755