ĐỨC PHẬT TRONG CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC

6285448d45c745a0d9a344ed207bc87dac6b180c
"Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi lĩnh vực trên trong cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa. Phật giáo sẽ đáp ứng được các điều kiện đó". [Albert Einstein]
1. Nhân cách vĩ đại của Ðức Phật
Ðức Phật là hiện thân của tất cả các đức hạnh mà Ngài thuyết giảng. Trong thành quả của suốt 45 năm dài hoằng pháp, Ngài đã chuyển tất cả những lời nói của Ngài thành hành động; không nơi nào Ngài buông thả cái yếu đuối của con người hay dục vọng thấp hèn. Luân lý, đạo đức căn bản của Đức Phật là toàn hảo nhất mà thế giới chưa bao giờ biết đến. [Giáo sư Max Miller, Học giả người Ðức]
Không một lời thô bạo nào được thấy thốt ra từ nơi Đức Phật trong cơn tức giận, chưa từng có một lời thô bạo được thấy trên môi Đức Phật kể cả trong lúc tình cờ. [- Tiến Sĩ S. Radhakrishnan]

Xem thêm: ĐỨC PHẬT TRONG CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC

CHÂN TÂM

 55       a T    5049d0eea2a27

Hằng biết sáng trong (*) - chính Tâm này,
                    Nguồn Linh tỏ rạng - cũng là đây,
                    Không sinh không diệt, đồng Vũ trụ,
                    Phủ khắp Lục căn, chẳng động lay.

ẤN QUANG ÐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC

SakyAmuniBuddha273


PHẦN I
LỜI TỰA
      Pháp môn Tịnh Ðộ lý cực cao sâu, sự cực giản dị. Do vậy,
ngƣời thiên tƣ thông mẫn, tri kiến cao siêu thƣờng xem Tịnh Ðộ
là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết
đây là pháp môn rốt ráo để mƣời phƣơng tam thế hết thảy chƣ
Phật, trên thành Phật đạo, dƣới độ chúng sanh, thành thỉ, thành

Xem thêm: ẤN QUANG ÐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC

BỨC THÔNG ÐIỆP BẤT DIỆT

Nhung-hat-ngoc-tri-tue-cua-Phat-giao-ky-2-1

Một số người thích gọi giáo lý của Ðức Phật là một tôn giáo, một số khác lại gọi là triết lý, và cũng có người nghĩ rằng là cả hai tôn giáo và triết lý. Tuy nhiên, nói cho đúng hơn có thể gọi là "Lẽ Sống". Nhưng cũng không có nghĩa Phật Giáo chỉ là một nền đạo đức. Hầu như trái lại, Phật giáo là con đường huấn luyện luân lý, tinh thần và trí thức hầu dẫn tới tâm trí hoàn toàn được tự do. Chính Ðức Phật gọi giáo lý của Ngài là "Dhamma-Vinaya" (Pháp-Luật), Học Thuyết và Kỷ Luật. Nhưng Phật Giáo, trong nghĩa hẹp không thể gọi là tôn giáo, vì tôn giáo có nghĩa là 'hành động hay hạnh kiểm biểu lộ niềm tin sự sùng kính, và ham muốn làm vừa lòng đấng thần linh có quyền năng nào đó, tu tập hay thực hành lễ nghi và sự tuân thủ ngụ ý công nhận đấng quyền năng vô hình giám sát số phận của mình, và ta phải phục tùng, tôn thờ và lễ bái'. Phật giáo không phải là một tôn giáo như vậy.

Xem thêm: BỨC THÔNG ÐIỆP BẤT DIỆT

Page 3 of 5

8646508
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
4157
3963
100813
131593
8646508